2003.07.11  Moderna museet, Klarabergsv. 
Illustration åt FHM