2007.06.21  Rönnmark. 
Privat villa. Holmön, Umeå.